میلگرد

۹ / ۱۰۰

 


تصویرعنوانویژگی میلگردقیمت اخرین تاریخ بروز رسانی

مصالح ساختمانی

سایز8

A2, آجدار

13,170 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز10

A3

13,150 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز12

A3

12,950 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز14

A3

12,800 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز16

A3

12,750 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز18

A3

12,750 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز20

A3

12,750 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز22

A3

12,750 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز25

A3

12,750 تومان
بهمن 4, 1399

مصالح ساختمانی

سایز32

A3

12,790 تومان
بهمن 4, 1399